توزیع گامای وارونه

در نظریه احتمالات و آمار، توزیع گامای وارونه توزیعی پیوسته و دو پارامتری است که تنها روی متغیرهای با مقدار مثبت تعریف می‌شود. بسیاری از کاربردهای توزیع گامای در مدل سازی بیزی است زمانی که واریانس توزیع نرمال نامعلوم است که به عنوان توزیع پسین حاشیه‌ای ظاهر می‌شود.

Inverse-gamma
پارامترها پارامتر شکل (عدد حقیقی)
پارامتر مقیاس (real)
تابع چگالی احتمال
تابع چگالی احتمال
Inverse gamma pdf.png
تابع توزیع تجمعی
تابع توزیع تجمعی
Inverse gamma cdf.png
‫تکیه‌گاه
تابع چگالی احتمال
تابع توزیع تجمعی‫ (سی‌دی‌اف)
میانگین for
میانه
مُد
واریانس for
چولگی for
کشیدگی for
انتروپی
‫تابع مولد گشتاور (ام‌جی‌اف) ; does not exist as عدد حقیقی function
تابع مشخصه

تابع چگالی احتمال برای گامای وارونه تابع توزیع تجمعی برای گامای وارونه

تعریف ریاضیویرایش

تعریف ریاضی تابع چگالی احتمال برای این توزیع عبارت است از:

 

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • V. Witkovsky (2001) Computing the distribution of a linear combination of inverted gamma variables, Kybernetika 37(1), 79-90