توشیح ملوکانه

توشیح ملوکانه[۱] به تأیید رسمی قوانین، توسط پادشاه، در نظام‌های مشروطه اطلاق می‌گردد، که پس از مرحله تصویب قوانین در مجلس آن کشور انجام می‌شود. امروزه در کشورهای پادشاهی که هنوز پادشاهشان می‌تواند قانونی را با توشیح ملوکانه تأیید نکند (مانند بریتانیا، نروژ و لیختن‌اشتاین) چنین پیشامدی، مگر در شرایط وخیم، بسیار نادر است.

جرج ششم قانون‌هایی را در مجلس سنای کانادا به توشیح ملوکانه می‌رساند، در کنار او همسرش الیزابت نشسته‌است، ۱۹ مه ۱۹۳۹

توشیح ملوکانه در پادشاهی مشروطهٔ ایران پیش از انقلاب ۱۳۵۷ نیز وجود داشته‌است و به عنوان نمونه قانون ملی شدن صنعت نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹، پس از تصویب در مجلس شورای ملی و سنا، به توشیح ملوکانهٔ محمدرضا پهلوی رسید.[۲]

پانویس

منابع

  • نوروزی خیابانی، مهدی (۱۳۸۷). فرهنگ جامع لغات و اصطلاحات سیاسی (انگلیسی–فارسی). تهران: نی. صص. ۵۹۷. شابک ۹۶۴-۳۱۲-۷۷۸-۸.
  • Shamshiri, M. (2011). Five Historical Terrors. Mehdi Shamshiri. ISBN 978-0-578-08079-6. Retrieved 2015-08-17.
  • Wikipedia contributors, "Royal assent," Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Royal_assent&oldid=675435952 (accessed August 17, 2015).