تولیت آستان قدس رضوی در دوره صفوی

تولیت آستان قدس رضوی همگام با رویکار آمدن صفویه، رسمی شدن مذهب تشیع و بیرون راندن ازبکان از مشهد و خراسان از اهمیت ویژه‌ای برخورد دار شد.[۱]

اسامی تولیت‌های دوره صفویه عبارتند از:

 1. خواجه عتیق منشی (۹۱۶): وقف بیست رقبه و مزرعه بزرگ از جمله مزرعه کنه‌بیست، چاه خاصه، تنزل‌آباد و حمام آغچه و... بر اطعام فقرا و زوار
 2. غیاث الدین محمد صدر خراسان.
 3. خلیفه اسدالله اصفهانی (۹۶۲-۹۷۰)
 4. امیر عبدالله شوشتری (۹۷۰-۹۷۱)
 5. سیدعلی رضوی (۹۷۱-۹۷۴)
 6. ابوالولی انجوی و میرزا عبدالله به اتفاق یکدیگر به تولیت واجبی و سنتی انتخاب شدند (۹۷۴-۹۸۱)
 7. می‌رسیدعلی مفضل استرآبادی (۹۸۱)
 8. سیدکمال‌الدین استرآبادی و ابوالقاسم اصفهانی - به تولیت واجبی و سنتی انتخاب شدند
 9. می‌رسیدعلی متولی (۹۶۶)
 10. عبدالکریم متولی (۹۹۷)
 11. قاضی سلطان متولی (۱۰۰۸-۱۰۲۶)
 12. میرزا محسن رضوی (۱۰۲۶-۱۰۳۰)
 13. ابوطالب رضوی (۱۰۳۱-۱۰۳۵)
 14. محمد مؤمن حسینی الموسوی (۱۰۳۷-۱۰۳۸)
 15. محسن رضوی (۱۰۵۵)
 16. محمدباقر رضوی (۱۰۵۵-۱۰۷۳)
 17. میرزا بدیع رضوی (۱۰۷۳-۱۰۷۷)
 18. تقی‌الدین محمد رضوی (۱۰۷۷-۱۰۹۳)
 19. محمدابراهیم رضوی (۱۰۹۴-۱۱۰۰)
 20. میرزا عبدالمؤمن شهرستانی (۱۱۰۱)
 21. میرزا داود متولی (۱۱۰۸-۱۱۳۳)
 22. میرزا عبدالله، حسینی نائب التولیه میرزا داود متولی (۱۱۲۲-۱۱۲۸)
 23. میرزا محمدعلی حسینی، فرزند میرزا داود متولی (۱۱۲۸-۱۱۳۳)
 24. شمس‌الدین محمد رضوی (۱۱۳۵)

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

 1. «تولیت در زمان صفویه»، وبگاه آستان قدس رضوی بازیابی‌شده در ۳۰ مارس ۲۰۰۹.