تولید و بازترکیب حامل

فرایند تولید حامل و بازترکیب حامل در فیزیک حالت-جامد نیمه رساناها، فرایندهایی هستند که تحت آنها حاملان بار متحرک (الکترون و حفره الکترون) تولید و ازبین برده می‌شوند. فرایندهای تولید حامل و بازترکیب حامل در عملکرد دستگاه‌های الکترونیک-نوری از قبیل، فوتودیود‌ها، ال‌ئی‌دی‌ها و لیزرهای دیودی دارای نقش اساسی هستند. هم چنین این فرایندها برای آنالیز کامل دستگاه‌های اتصال پی-ان از قبیل ترانزیستور پیوندی دوقطبی و دیودهای اتصال پی-ان، حیاتی هستند.[۱]

منابعویرایش

  1. "Carrier generation and recombination". Wikipedia. 2019-05-18.