تومار

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

تومار در دو معنی کاربرد دارد: