تومن (واحد)

تومن (انگلیسی: Tumen) بخشی از سیستم اعشاری بود که مورد استفاده اقوام ترک مردمان ترک و مردمان مغول برای سازماندهی زندگی قبایل و ارتش‌های خود قرار گرفت. تومن یک واحد اجتماعی و نظامی است که شامل ۱۰٬۰۰۰ خانوار و سرباز است.

جستارهای وابسته

منابع