توهم‌زا

(تغییرمسیر از توهم‌زاها)

توهم‌زا (به انگلیسی: Hallucinogen) به دسته وسیعی از سایکواکتیوهای طبیعی و سنتتیک گفته می‌شود که عموماً سبب ایجاد توهم، هذیان، تغییر در ادراک و احساسات می‌شوند.

سه دسته وسیع توهم‌زاها شامل روان‌گردان‌ها و منفک کننده‌ها و هذیان‌آورها می‌شود.

روانگردان‌هاویرایش

منفک کننده‌هاویرایش

هذیان‌آورهاویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش