به افزار کوچک اشاره‌ای در رایانه که به‌وسیله آن می‌توان مکان‌نما را بر روی صفحه جابجا کرد توپک گفته می‌شود. توپک را می‌توان با انگشتان یا کف دست چرخاند.

یک توپک قرمز رنگ بر روی یک موشواره لاجیتک تِرَکمَن

منابعویرایش

خبرنامه شماره ۱۰۹ فرهنگستان زبان فارسی، ص ۱۵.