تکامل اجتماعی (انگلیسی: Social Evolution)، بر اساس نظریه تکامل اجتماعی تمام انقلاب‌ها و تغییرات اجتماعی بیانگر سیر تکاملی جامعه و تاریخ انسان است.

تطوّر و تکامل و دگرگونی ویرایش

هر فیلسوفی که معتقد به تغییر و ارتقاء یا تنوع همراه با تکامل و پیوستگی موجودات و تبدل آنها و تبدیل اشیاء به یکدیگر باشد، فیلسوف تطوّری است.[۱]

تکامل اجتماعی ویرایش

نظریه تکامل اجتماعی معتقد است انسان‌ها در طول تاریخ به شکلی پیوسته و جهشی کهنگی سنت‌ها و روابط را به دور ریخته و مناسبات و ساختی نوین در رفتار و آداب و ساختار اجتماعی همراه با قانونی مدرن ایجاد خواهند کرد و به این شکل در مسیر تکامل جامعه و تاریخ خود گام برمی‌دارند.[۲]

تاریخ و تمدن ویرایش

بسیاری از فلاسفه و دانشمندان علم تاریخ معتقدند، سیر پیشرفت تاریخ انسان حالتی «زیگزاگی» یا فراز و فرودی داشته‌است.

برای مطالعهٔ بیشتر ویرایش

اگوست کنت

روان‌شناسی فرگشتی

منابع ویرایش

  1. جمیل صلیبا - منوچهر صانعی دره بیدی، فرهنگ فلسفی، انتشارات حکمت - تهران، چاپ: اول، ۱۳۶۶
  2. قیصر خسروان (محمدکللی) (۱۳۸۷فرهنگ فلسفی و فلسفه سیاسی، تهران: پایان