کاردان فنی تجربی

(تغییرمسیر از تکنسین)

کاردان فنی تجربی یا تکنیسین یا تَکنِشِن به فردی گفته می‌شود که در یک زمینهٔ فنّی دارای تخصّص‌های تجربی است؛ یعنی بیشتر معلوماتش را براساس تجربه فراگرفته‌است و تحصیلات دانشگاهی در آن زمینهٔ تخصصی ندارد.

جستارهای وابستهویرایش