تیران (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

تیران مرکز شهرستان تیران و کرون در استان اصفهان ایران است.

تیران همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: