تیرداد سوم شاهزاده‌ای اشکانی بود که در سال ۳۶ میلادی برای مدت کوتاهی توانست سلطنت کند. او را بزرگان ایران به جای اردوان سوم که در نبرد با رومیان شکست خورده بود بر تخت شاهی نشاندند. اردوان روانهٔ گرگان شد و در آنجا پیروان زیادی یافت. سپس به پایتخت بازگشت و با کنار زدن تیرداد دوباره به تخت نشست.

منابع ویرایش

  • خدادادیان، اردشیر، اشکانیان، منصور، ۱۳۸۰
پیشین:
اردوان دوم
شاهنشاه ایران

ح ۳۵ تا ۳۶ میلادی

جانشین:
اردوان دوم