تیرداد سوم (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

تیرداد سوم، ممکن است به هر یک از موارد زیر اشاره داشته باشد: