تیرداذ[۱] اولین پادشاه گیلیان در حدود قرون ۹ و ۱۰ام میلادی بود. بنا بر آنچه گفته شده به نظر می‌رسد او هم دورهٔ برادران علوی بوده باشد گرچه گیلها عموماً از حمایت از دعوی آنان خودداری کردند.[۲] اقامتگاه او در منطقه داخل در آستانه بود پیش از این که به دست علویان بیفتد.[۳] تیرداذ پدر بزرگ مادری مرداویج بود.[۴]

پس از وی پادشاهی گیلها به پسرعمویش لیلی بن شاهدوست، سردار داعی صغیر رسید که دامغان، نیشابور و مرو را فتح کرد ولی نهایتاً از سپاه سامانی شکست خورد و کشته شد. سپس گیلها پسر تیرداذ، هروسندان را به شاهی شناختند.[۵]

منابع ویرایش

  • Madelung, W. (1975). "The Minor Dynasties of Northern Iran". In Frye, R. N. (ed.). The Cambridge History of Iran, Volume 4: From the Arab Invasion to the Saljuqs. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 198–249. ISBN 978-0-521-20093-6.