باز کردن منو اصلی

تیمورتاش (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

تیمورتاش ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

افرادویرایش

سایر کاربردهاویرایش