تیمور (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

تیمور ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره نماید: