تیم ملی فوتبال زیر ۱۸ سال پرتغال

تیم ملی فوتبال زیر ۱۸ سال پرتغال ، نماینده پرتغال در مسابقات فوتبال زیر ۱۸ سال است.

افتخارات

ویرایش

مسابقات نوجوانان / قهرمانی فوتبال زیر ۱۹ سال اروپا

ویرایش
  • قهرمانی (۳): ۱۹۶۱، ۱۹۹۴، ۱۹۹۹[۱]
  • دومی (۴): ۱۹۶۴، ۱۹۷۱، ۱۹۸۸، ۱۹۹۲، ۱۹۹۷
  • مقام سومی (۲): ۱۹۶۰، ۱۹۶۸
  • مقام چهارمی (۲): ۱۹۹۳، ۱۹۹۸

منابع

ویرایش
  1. Portugal campeão europeu de sub-19 em futebol RTP (به پرتغالی)