باز کردن منو اصلی

تیگلت‌پیلسر یکم

(تغییرمسیر از تیگلات پالسر یکم)

تیگلت پیلسر یکم در سال ۱۱۱۵ پ.م. جلوس بر تخت آشور و در سال ۱۱۰۰ پ.م. بر هیتی ها پیروز شد. قرن یازدهم پیش از میلاد دوران عتلای آشور بوده است. در آن زمان پادشاه تیگلت پیلسر یکم بابل را تصرف کرد و کشور بابل پس از آن مدتی مدید از زُمرهٔ دول بزرگ خارج شد. ولی در ایلام نیز در طی مدتی دراز شاهان فاتح پدید نیامدند. چون در پایان قرن یازدهم پ.م. آشور در نتیجهٔ مبارزه با صحرانشینان آرامی که از صحاری سوریه آمده بودند[۱] بسیار ضعیف شد، در طی چندین قرن، لشکر کشی‌های کشور گشایانه و حملات و دستبردهایی که تا آنزمان از جهات مختلف متوجه سرزمین ماد آینده بود،موقوف گشت.

تیگلت پیلسر یکم
پادشاه آشور
دوران۱۱۱۵ پ. م.

وضعیت داخلی آشورویرایش

در این میان جریان داخلی تکامل جامعه در آن سامان در مسیر خویش سیر می‌کرد و در آغاز هزارهٔ اول پ.م. جامعهٔ آشور وارد مرحلهٔ جدیدی شد و دوران پیدایش طبقات و ایجاد جامعهٔ برده داری آغاز و نیز جریان برده داری در نواحی ۵ و ۶ و ۷ نقشهٔ ما پدید آمده بود[۲]. از آنجایی که در زمان لشکر کشی دول برده دار آشور به کوهستان زاگرس موقوف شده بود، متأسفانه مراحل بدوی آن دوران را هیچیک از منابع مکتوب روشن نکرده است، زیرا تنها مأخذ ما همانا شرح لشکر کشی‌هاست که تا قرن نهم پ.م. یعنی حدود دویست سال بعد گزارشی وجود ندارد.

پانویسویرایش

  1. و بیشتر بر اثر وضع سخت اجتماعی داخلی
  2. نواحی کردستان، کرمانشاه و ایلام

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش