تی‌وی بای د نامبرز

TV by the Numbers وب سایتی برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات رتبه‌بندی تلویزیون‌ها در آمریکاست. و توسط بیل جرمن و رابرت سیدمن در سال ۲۰۰۷ پایه‌گذاری شد.[۲]

TV by the Numbers
TV by the Numbers.jpg
در دسترس بهانگلیسی
مالکTribune Company
پدیدآور(ها)Robert Seidman
Bill Gorman
نشانی

منابعویرایش

  1. "About". TV by the Numbers. Archived from the original on 21 March 2011. Retrieved 2011-03-27.
  2. Roe, Dale (2011-02-18). "Website has the odds on shows' survival". Austin American-Statesman. Retrieved 2011-03-27.