تی‌وی بای د نامبرز

TV by the Numbers وب سایتی برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات رتبه‌بندی تلویزیون‌ها در آمریکاست. و توسط بیل جرمن و رابرت سیدمن در سال ۲۰۰۷ پایه‌گذاری شد.[۲]

TV by the Numbers
در دسترس به زبانانگلیسی
مالکTribune Company
پدیدآور(ها)Robert Seidman
Bill Gorman
وبگاه

منابع ویرایش

  1. "About". TV by the Numbers. Archived from the original on 21 March 2011. Retrieved 2011-03-27.
  2. Roe, Dale (2011-02-18). "Website has the odds on shows' survival". Austin American-Statesman. Archived from the original on 29 March 2012. Retrieved 2011-03-27.