ثابت خورشیدی به هر مقدار از گرمای تشعشع خورشیدی گفته می‌شود که در یک سانتیمتر مربع یک سطح عمود روی مسیر پرتوها و در میانگین فاصله یک واحد نجومی از سطح خورشید دریافت می‌شود.[۱]

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. Kopp, Greg; Lean, Judith L. (2011). "A new, lower value of total solar irradiance: Evidence and climate significance". Geophysical Research Letters. 38 (1): n/a–n/a. doi:10.1029/2010GL045777. ISSN 0094-8276.