ثوابة بن سلامه الجذامی

ثوابه بن سلامه الجذامی (عربی: ثوابة بن سلامة الجذامي‎) بیست و یکمین والی اموی اندلس (۷۴۵-۷۴۶) بوده است.

ثوابة بن سلامه الجذامی
ثوابه بن سلامه الجذامی
سلطنتامویان
پیشینابوالخطار الکلبی
جانشینعبدالرحمن بن کثیر اللخمی
درگذشته۱۲۹ هجری
نام کامل
ثوابه بن سلامه الجذامی
پدرسلامه الجذامی
دین و مذهباسلام

وی که جانشین ابوالخطار الکلبی شده بود در سال ۷۴۶ درگذشت و عبدالرحمن بن کثیر اللخمی به حکومت اندلس انتخاب شد.

منابعویرایش

  • Díez, Gonzalo Martínez. (2005). El condado de Castilla, 711-1038. Marcial Pons Historia. ISBN 978-84-95379-94-8, p. 743..


والی پیشین:
ابوالخطار الکلبی
والی اندلس
ثوابه بن سلامه الجذامی
۱۲۸ - ۱۲۹ هجری
والی بعدی:
عبدالرحمن بن کثیر اللخمی