باز کردن منو اصلی

جمعیتویرایش

این روستا در دهستان دلوار قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن 3۱۵۲نفر (۴۸۲خانوار) بوده‌است.

منابعویرایش