جابه‌جایی زاویه‌ای

به زاویه چرخش یک نقطه یا خط حول یک محور ثابت جابه‌جایی زاویه‌ای گفته می‌شود که واحد آن رادیان (درجه، دور (هندسه)) است.

چرخش جسم P حول یک محوری که ثابت است

محاسبهٔ جابه‌جایی زاویه‌ایویرایش

جابه‌جایی زاویه‌ای می‌تواند با واحد رادیان یا درجه محاسبه شود. اگر از رادیان استفاده کنیم یک رابطه ساده بین مسافت طی شده روی محیط دایره S و فاصله از مرکز (شعاع) r وجود دارد:

 

اگر جسمی از نقطه p به نقطه Q برود به طوری که حول یک محور ثابت دوران کرده باشد و شعاع نیز ثابت باشد جابه‌جایی زاویه‌ای به صورت زیر محاسبه می‌شود:

 

منابعویرایش

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «Angular displacement». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی.