جاده ۶۸ (ایران)

(تغییرمسیر از جادهٔ طبس)

جادهٔ ۶۸ راهی در مرکز ایران است که یزد را به شهر بیرجند، سربیشه و پس از تقاطع با جاده مرزی ۹۹، به پایانه مرزی ماهیرود در مرز ایران و افغانستان متصل می‌کند و بخش زیادی از آن در نواحی خشک و بیابانی مرکز ایران قرار گرفته‌است. بخش زیادی از این جاده در حاشیهٔ جنوبی دشت کویر قرار گرفته‌است. این جاده از یزد تا طبس در جهت جنوب غربی ـ شمال شرقی امتداد یافته و پس از آن، از طبس تا بیرجند در امتداد شرقی ـ غربی ادامه می‌یابد و پس از آن با عبور از سربیشه به مرز ایران و افغانستان می‌رسد و پس از تقاطع با جاده ۹۹ به پایانه مرزی ماهیرود می‌رسد. این جاده که در یزد عمدتاً با نام جادهٔ طبس مشهور است، راه اصلی ارتباط میان استان یزد و خراسان جنوبی و خراسان رضوی محسوب می‌شود. جادهٔ ۶۸، در مسیر خود از شهرها و آبادی‌های مهم و قابل توجهی در منطقهٔ کویر مرکزی ایران می‌گذرد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: خرانق، رباط پشت بادام، طبس و دیهوک.


جاده ۶۸
اطلاعات مسیر
طول۶۹۶ کیلومتر (۴۳۲ مایل)
تقاطع‌های بزرگ
ازاشکذر، استان یزد
جاده ۷۱ (ایران)
  جاده ۸۱ (ایران)
جاده ۹۱ (ایران) جاده ۹۵ (ایران)
بهسربیشه، استان خراسان جنوبی
جاده ۹۹ (ایران)
موقعیت
استان‌هااستان یزد، استان خراسان جنوبی
شهرهای بزرگطبس، استان خراسان جنوبی
سامانه بزرگراهی
بزرگ‌راه‌های ایران
آزادراه‌ها


جادهٔ ۶۸ در نزدیکی خرانق، دیدهای گستردهٔ کویری و طبیعت بیابانی جادهٔ ۶۸ از دیدنی‌های این مسیر است.