این جاده در شمال ایران قرار دارد و ترکمنستان را از طریق مشهد به بنادر دریای خزر متصل می‌کند. امتداد این جاده شرقی-غربی است. بیشتر بخش‌های این جاده به‌صورت بزرگراه است و بخشی از آن هم از دل جنگل‌های گلستان عبور می‌کند.

IRN-22.svg
IRN-EN-22.svg

جاده 22
اطلاعات مسیر
طول:۱٬۳۲۷ کیلومتر
تقاطع‌های اصلی
از:سرخس, استان خراسان رضوی
 ترکمنستان مرز
 Freeway in Iran.png آزادراه مشهد باغچه
Expressway in Iran.png بزرگراه بسیج (مشهد)
Expressway in Iran.png بزرگراه همت (مشهد)
Road87.png جاده ۸۷ (ایران)
Road18.png جاده ۱۸ (ایران)
Road83.png جاده ۸۳ (ایران)
Road79.png جاده ۷۹ (ایران)
Road77.png جاده ۷۷ (ایران)
Road59.png جاده ۵۹ (ایران)
Freeway in Iran.png آزادراه تهران شمال
Road49.png جاده ۴۹ (ایران)
به:خلخال, استان اردبیل
Square in Iran.pngRoad31.png جاده ۳۱ (ایران)
موقعیت
استان‌ها:استان خراسان رضوی, استان خراسان شمالی, استان گلستان, استان مازندران, استان گیلان, استان اردبیل
شهرستان‌ها:مشهد, استان خراسان رضوی
گرگان, استان گلستان
ساری, استان مازندران
چالوس, استان مازندران
رشت, استان گیلان
سیستم بزرگ‌راه
بزرگ‌راه‌های ایران
آزادراه‌ها
جنگل گلستان در شرق استان گلستان و جاده ۲۲