جاده ۳۱ (ایران)

جاده ۳۱، جاده‌ای در شمال غرب ایران در استان اردبیل است. این جاده پارس آباد (مغان)در شمال استان را به خلخال و هشجین در جنوب استان متصل می‌کند.

IRN-31.svg
IRN-EN-31.svg

جاده 31
اطلاعات مسیر
طول:۵۳۹ کیلومتر
تقاطع‌های اصلی
از:Sarband (پارس‌آباد), استان اردبیل
Zeichen 102 - Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts, StVO 1970.svgRoad12.png جاده ۱۲ (ایران)
 Road14.png جاده ۱۴ (ایران)
Road16.png جاده ۱۶ (ایران)
Road33.png جاده ۳۳ (ایران)
Road22.png جاده ۲۲
به:منجیل, استان گیلان
Zeichen 102 - Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts, StVO 1970.svgRoad49.png جاده ۴۹
موقعیت
استان‌ها:استان اردبیل
شهرستان‌ها:خلخال, اردبیل
سیستم بزرگ‌راه
بزرگ‌راه‌های ایران
آزادراه‌ها