باز کردن منو اصلی

جاده ۳۳، جاده‌ای در استان اردبیل است که اردبیل را به گرمی و بیله‌سوار، و توسط جاده ۱۲ به پارس‌آباد متصل می‌کند.

IRN-33.svg
IRN-EN-33.svg

جاده 33
جاده قفقاز
اطلاعات مسیر
طول: ۱۵۵ کیلومتر
تقاطع‌های اصلی
از: اردبیل، استان اردبیل
Square in Iran.pngRoad16.png جاده ۱۶
Street in Iran.jpg خیابان امام خمینی اردبیل
  Road14.png جاده ۱۴
Road12.png جاده ۱۲
به: بیله‌سوار، استان اردبیل
پایانه مرزی جمهوری  جمهوری آذربایجان
موقعیت
استان‌ها: استان اردبیل
شهرستان‌ها: رضیُ، استان اردبیل
گرمی، استان اردبیل
سیستم بزرگ‌راه

بزرگ‌راه‌های ایران

آزادراه‌ها