باز کردن منو اصلی

جاده ۳۷ جاده‌ای در غرب ایران است که تاکستان را به خوزستان متصل می‌کند. قسمتی از این جاده بخشی از بزرگ‌راه اهواز-تهران را نشکیل می‌دهد.

اطلاعات مسیر
طول: ۱٬۴۷۰ کیلومتر
تقاطع‌های اصلی
از: تاکستان، استان قزوین
AB-Kreuz-grün.svgRoad32.png جاده ۳۲ (ایران)
 

Road38.png جاده ۳۸ (ایران)
Road48.png جاده ۴۸ (ایران)

Freeway in Iran.pngRoad6.png آزادراه ۶ (ایران)
Road46.png جاده ۴۶ (ایران)
Road56.png جاده ۵۶ (ایران)
Road62.png جاده ۶۲ (ایران)
Freeway in Iran.pngRoad5.png آزادراه ۵ (ایران)
Road19.png جاده ۱۹ (ایران)
Road64.png جاده ۶۴ (ایران)
به: خرمشهر، استان خوزستان
Square in Iran.pngRoad96.png جاده ۹۶ (ایران)
موقعیت
استان‌ها: استان قزوین، استان همدان، استان لرستان، استان خوزستان
شهرستان‌ها: رزن، استان همدان
همدان، استان همدان
بروجرد، استان لرستان
خرم‌آباد، استان لرستان
اندیمشک، استان خوزستان
شوش، استان خوزستان
اهواز، استان خوزستان
سیستم بزرگ‌راه

بزرگ‌راه‌های ایران

آزادراه‌ها