جاده ۳۷ (ایران)

جاده ۳۷ جاده‌ای در غرب ایران است که تاکستان را به خوزستان متصل می‌کند. قسمتی از این جاده بخشی از بزرگ‌راه اهواز-تهران را نشکیل می‌دهد.

IRN-37.svg
IRN-EN-37.svg
جاده ۳۷
اطلاعات مسیر
طول۱٬۴۷۰ کیلومتر (۹۱۰ مایل)
تقاطع‌های بزرگ
ازتاکستان، استان قزوین
AB-Kreuz-grün.svgIran First Level Road 32.png جاده ۳۲ (ایران)
 Iran First Level Road 38.png جاده ۳۸ (ایران)
Iran First Level Road 48.png جاده ۴۸ (ایران)
Freeway in Iran.pngRoad6.png آزادراه ۶ (ایران)
Iran First Level Road 46.png جاده ۴۶ (ایران)
Iran First Level Road 56.png جاده ۵۶ (ایران)
Iran First Level Road 62.png جاده ۶۲ (ایران)
Freeway in Iran.pngIran Freeway 5.png آزادراه ۵ (ایران)
Iran First Level Road 19.png جاده ۱۹ (ایران)
Iran First Level Road 64.png جاده ۶۴ (ایران)
بهخرمشهر، استان خوزستان
Square in Iran.pngIran First Level Road 96.png جاده ۹۶ (ایران)
موقعیت
استان‌هااستان قزوین، استان همدان، استان لرستان، استان خوزستان
شهرهای بزرگرزن، استان همدان
همدان، استان همدان
ملایر، استان همدان
بروجرد، استان لرستان
خرم‌آباد، استان لرستان
اندیمشک، استان خوزستان
شوش، استان خوزستان
اهواز، استان خوزستان
سامانه بزرگراهی
بزرگ‌راه‌های ایران
آزادراه‌ها