جاده ۳۷ (ایران)

جاده ۳۷ جاده‌ای در غرب ایران است که تاکستان را به خوزستان متصل می‌کند. قسمتی از این جاده بخشی از بزرگ‌راه اهواز-تهران را نشکیل می‌دهد.

IRN-37.svg
IRN-EN-37.svg

جاده 37
اطلاعات مسیر
طول:۱٬۴۷۰ کیلومتر
تقاطع‌های اصلی
از:تاکستان، استان قزوین
AB-Kreuz-grün.svgIran First Level Road 32.png جاده ۳۲ (ایران)
 Iran First Level Road 38.png جاده ۳۸ (ایران)
Iran First Level Road 48.png جاده ۴۸ (ایران)
Freeway in Iran.pngRoad6.png آزادراه ۶ (ایران)
Iran First Level Road 46.png جاده ۴۶ (ایران)
Iran First Level Road 56.png جاده ۵۶ (ایران)
Iran First Level Road 62.png جاده ۶۲ (ایران)
Freeway in Iran.pngIran Freeway 5.png آزادراه ۵ (ایران)
Iran First Level Road 19.png جاده ۱۹ (ایران)
Iran First Level Road 64.png جاده ۶۴ (ایران)
به:خرمشهر، استان خوزستان
Square in Iran.pngIran First Level Road 96.png جاده ۹۶ (ایران)
موقعیت
استان‌ها:استان قزوین، استان همدان، استان لرستان، استان خوزستان
شهرستان‌ها:رزن، استان همدان
همدان، استان همدان
بروجرد، استان لرستان
خرم‌آباد، استان لرستان
اندیمشک، استان خوزستان
شوش، استان خوزستان
اهواز، استان خوزستان
سیستم بزرگ‌راه
بزرگ‌راه‌های ایران
آزادراه‌ها