باز کردن منو اصلی

جاده ۴۳ یک راه در استان خوزستان, ایران است که بندر ماهشهر راه به جاده ۸۶ (ایران) و رامهرمز متصل می کند.

اطلاعات مسیر
طول: ۷۸ کیلومتر
تقاطع‌های اصلی
از: بندر ماهشهر, استان خوزستان
Zeichen 102 - Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts, StVO 1970.svgRoad in Iran.png Mahshahr-Omidiyeh جاده
به: رامهرمز, استان خوزستان
Road45.png جاده ۴۵ (ایران)
موقعیت
استان‌ها: استان خوزستان
شهرستان‌ها: رامشیر, استان خوزستان
سیستم بزرگ‌راه

بزرگ‌راه‌های ایران

آزادراه‌ها

منابعویرایش