باز کردن منو اصلی

جاده ۵۷ یک راه در مرکز ایران است که ملایر،نوبران و ساوه را به تهران وصل می‌کند.

اطلاعات مسیر
طول: ۱۱۰ کیلومتر
تقاطع‌های اصلی
از: ملایر، استان همدان
  Road57.png جاده ۵۷ (ایران)
به: نوبران، استان مرکزی
Zeichen 102 - Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts, StVO 1970.svgRoad6.png آزادراه ۶ (ایران)
موقعیت
استان‌ها: استان همدان، استان مرکزی
شهرستان‌ها: ملایر، استان همدان
ساوه، استان مرکزی
سیستم بزرگ‌راه

بزرگ‌راه‌های ایران

آزادراه‌ها