جاده ۸۱ جاده‌ای است که از شهر ساری در استان مازندران شروع و پس از عبور از شهر دامغان در استان سمنان و کویر مرکزی وارد استان یزد شده و در نزدیکی روستای رباط پشت بادام در شهرستان اردکان به پایان میرسد.


جاده ۸۱
اطلاعات مسیر
طول۴۹۴ کیلومتر (۳۰۷ مایل)
تقاطع‌های بزرگ
ازساری, استان مازندران
جاده ۴۴
  جاده ۶۲
بهنزدیک بخش خرانق, استان یزد
جاده ۶۸
موقعیت
استان‌هااستان مازندران, استان سمنان, استان اصفهان, استان یزد
شهرهای بزرگدامغان،اردکان،یزد،بافق
سامانه بزرگراهی
بزرگ‌راه‌های ایران
آزادراه‌ها