باز کردن منو اصلی

جاده ۸۱ جاده‌ای است که از شهر ساری در استان مازندران شروع و پس از عبور از شهر دامغان در استان سمنان و کویر مرکزی وارد استان یزد شده و در نزدیکی روستای رباط پشت بادام در شهرستان اردکان به پایان میرسد.

IRN-81.svg
IRN-EN-81.svg

جاده 81
اطلاعات مسیر
طول: ۴۹۴ کیلومتر
تقاطع‌های اصلی
از: ساری, استان مازندران
Zeichen 102 - Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts, StVO 1970.svgRoad44.png جاده ۴۴
  Road62.png جاده ۶۲
به: نزدیک بخش خرانق, استان یزد
Zeichen 102 - Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts, StVO 1970.svgRoad68.png جاده ۶۸
موقعیت
استان‌ها: استان مازندران, استان سمنان, استان اصفهان, استان یزد
شهرستان‌ها: جندق, استان سمنان
خر وحشی هندی, استان یزد
سیستم بزرگ‌راه

بزرگ‌راه‌های ایران

آزادراه‌ها