باز کردن منو اصلی

جاده ۸۳ یک جاده در سمنان است که شاهرود را به آزادشهر و گنبد کاووس متصل می‌کند این جاده ارتباط شمالی-جنوبی شرقی البرز است.

IRN-83.svg
IRN-EN-83.svg

جاده 83
اطلاعات مسیر
طول:۲۱۱ کیلومتر
تقاطع‌های اصلی
از:بخش داشلی‌برون, استان گلستان
 Road22.png جاده ۲۲
به:شاهرود, استان سمنان
Square in Iran.pngRoad44.png جاده ۴۴
موقعیت
استان‌ها:استان گلستان, استان سمنان
شهرستان‌ها:گنبد کاووس, استان گلستان
آزادشهر, استان گلستان
سیستم بزرگ‌راه
بزرگ‌راه‌های ایران
آزادراه‌ها

منابعویرایش