باز کردن منو اصلی

جاده ۹۵ مهمترین جادهٔ شمال-جنوب در شرق ایران است. این جاده از مشهد شروع، و با عبور از شهرهای باغچه(ملک آباد )، تربت حیدریه، شادمهر(دو راهی کاشمر ، بردسکن و خلیل آباد مهنه(دوراهیفیض آباد، بجستان و فردوس)، گناباد، قاین، بیرجند، سربیشه، نهبندان، زاهدان، خاش و ایرانشهر، نهایتا به بندر چابهار و دریای مکران منتهی می گردد.

Road95.png

جاده 95
جاده 95
اطلاعات مسیر
طول: ۱۶۳۶ کیلومتر
تقاطع‌های اصلی
از: مشهد، استان خراسان رضوی
AB-Kreuz-blaugrün.svgFreeway in Iran.png Baghcheh-Mashhad Freeway
  Road44.png جاده ۴۴ (ایران)
Road36.png جاده ۳۶ (ایران)
Road91.png جاده ۹۱ (ایران)
Road68.png جاده ۶۸ (ایران)
Road99.png جاده ۹۹ (ایران)
Road84.png جاده ۸۴ (ایران)
Road92.png جاده ۹۲ (ایران)
Road98.png جاده ۹۸ (ایران)
Road93.png جاده ۹۳ (ایران)
به: چابهار، استان سیستان و بلوچستان
France road sign A17.svgRoad98.png جاده ۹۸ (ایران)
موقعیت
استان‌ها: استان خراسان رضوی، استان خراسان جنوبی، استان سیستان و بلوچستان
شهرستان‌ها: Torbat e Heydariyeh, استان خراسان رضوی
بیرجند، استان خراسان جنوبی
زاهدان، استان سیستان و بلوچستان
سیستم بزرگ‌راه

بزرگ‌راه‌های ایران

آزادراه‌ها