جاده ۹۵ (ایران)

جاده ۹۵ مهمترین جادهٔ شمال-جنوب در شرق ایران و طولانی ترین جاده ایران است. این جاده از باغچه(ملک آباد ) شروع می شود و با عبور از تربت حیدریه، شادمهر(دو راهی کاشمر ، بردسکن و خلیل آباد مهنه(دوراهیفیض آباد، بجستان و فردوس)، گناباد، قاین، بیرجند، سربیشه، نهبندان، زاهدان، خاش و ایرانشهر، نهایتا به بندر چابهار و دریای مکران منتهی می گردد. طول این جاده ۱۵۲۶ کیلومتر است.

IRN-95.svg
IRN-EN-95.svg

جاده 95
اطلاعات مسیر
طول:۱۵۲۶ کیلومتر
تقاطع‌های اصلی
از:مشهد، استان خراسان رضوی
AB-Kreuz-blaugrün.svgFreeway in Iran.png Baghcheh-Mashhad Freeway
 Iran First Level Road 44.png جاده ۴۴ (ایران)
Iran First Level Road 36.png جاده ۳۶ (ایران)
Iran First Level Road 91.png جاده ۹۱ (ایران)
Iran First Level Road 68.png جاده ۶۸ (ایران)
Iran First Level Road 99.png جاده ۹۹ (ایران)
Iran First Level Road 84.png جاده ۸۴ (ایران)
Iran First Level Road 92.png جاده ۹۲ (ایران)
Iran First Level Road 98.png جاده ۹۸ (ایران)
Iran First Level Road 93.png جاده ۹۳ (ایران)
به:چابهار، استان سیستان و بلوچستان
France road sign A17.svgIran First Level Road 98.png جاده ۹۸ (ایران)
موقعیت
استان‌ها:استان خراسان رضوی، استان خراسان جنوبی، استان سیستان و بلوچستان
شهرستان‌ها:Torbat e Heydariyeh, استان خراسان رضوی
بیرجند، استان خراسان جنوبی
زاهدان، استان سیستان و بلوچستان
سیستم بزرگ‌راه
بزرگ‌راه‌های ایران
آزادراه‌ها