جاده ۹۵ مهم‌ترین جادهٔ شمال-جنوب در شرق ایران و طولانی‌ترین جاده ایران است. این جاده از باغچه(ملک‌آباد) شروع می‌شود و با عبور از تربت حیدریه، شادمهر (دو راهی کاشمر، بردسکن و خلیل‌آبادمهنه (دوراهی فیض آباد، بجستان و فردوس)، گناباد، قاین، بیرجند، سربیشه، نهبندان، زاهدان، خاش و ایرانشهر، نهایتاً به بندر چابهار و دریای مکران منتهی می‌گردد. طول این جاده ۱۵۲۶ کیلومتر است.


جاده ۹۵
Map
اطلاعات مسیر
طول۱٬۵۲۶ کیلومتر (۹۴۸ مایل)
تقاطع‌های بزرگ
ازمشهد، استان خراسان رضوی
آزادراه باغچه - مشهد
  جاده ۴۴ (ایران)
جاده ۳۶ (ایران)
جاده ۹۱ (ایران)
جاده ۶۸ (ایران)
جاده ۹۹ (ایران)
جاده ۸۴ (ایران)
جاده ۹۲ (ایران)
جاده ۹۸ (ایران)
جاده ۹۳ (ایران)
بهچابهار، استان سیستان و بلوچستان
جاده ۹۸ (ایران)
موقعیت
استان‌هااستان خراسان رضوی، استان خراسان جنوبی، استان سیستان و بلوچستان
شهرهای بزرگتربت حیدریه، استان خراسان رضوی
بیرجند، استان خراسان جنوبی
زاهدان، استان سیستان و بلوچستان
سامانه بزرگراهی
بزرگ‌راه‌های ایران
آزادراه‌ها