جاذبه (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

جاذبه یا ربایش پدیده‌ای فیزیکی که در آن اجسام در اثر نیروی برهم‌کنش‌های گوناگون فیزیکی به سمت یکدیگر شتاب می‌گیرند.

جاذبه همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: