باز کردن منو اصلی

جمعیتویرایش

این روستا در دهستان آبدان قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۱۲۳ نفر (۲۴ خانوار) بوده است.

منابعویرایش

  • درگاه ملی آمار
  • به دریا پیوستگان، مجید عابدی، بوشهر: انتشارات شروع (۱۳۸۳).