جامعه علمی شبکه گسترده‌ای از دانشمندان در تعامل با یکدیگر است. این جامعه شامل بسیاری "زیر-جامعه" است که هر کدام در زمینه علمی خود در نهادهای مختلف، به صورت میان‌رشته‌ای و میان‌سازمانی کار می‌کنند. از جامعه علمی انتظار عینیت و بی‌طرفی با استفاده از روش علمی می‌رود. این بی‌طرفی از طریق داوری همکاران، و بحث و بررسی در ژورنال‌های علمی و کنفرانس‌ها به دست می‌آید. عینیت با حفظ کیفیت متدلوژی تحقیق و تفسیر نتایج حاصل می‌شود.[۱]

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. Kornfeld, W; Hewitt, CE (1981). "The Scientific Community Metaphor" (PDF). IEEE TRANS. SYS., MAN, AND CYBER. SMC-11 (1): 24–33.