جامع المقدمات

جامع المقدمات کتابی می‌باشد که در گذشته در حوزه‌های علمیه تدریس و تحصیل می‌شده‌است اما در حال حاضر به‌طور رسمی جزو کتب درسی طلاب نیست.

جامع المقدمات، چاپ سنگی

محتوای کتابویرایش

این کتاب در اصل خود محتوایی مستقل ندارد، بلکه شامل ۱۵ کتاب دیگر در زمینه‌های صرف و نحو عربی، منطق و اخلاق اسلامی می‌باشد.

این کتب عبارتند از :

 • کتاب امثله
 • کتاب شرح امثله
 • کتاب صرف میر
 • کتاب صیغ مشکله
 • کتاب الکبری فی المنطق
 • کتاب آداب المتعلمین
 • کتاب تصریف
 • کتاب شرح تصریف
 • کتاب عوامل الجرجانی
 • کتاب عوامل منظومه
 • کتاب عوامل ملا محسن
 • کتاب شرح العوامل فی النحو
 • کتاب الهدایة فی النحو
 • کتاب شرح الانموذج
 • کتاب الصمدیه

متن کتابویرایش

متن بعضی از کتب که در این کتاب جمع‌آوری شده‌است فارسی و برخی عربی می‌باشد. این کتاب قبلاً با حاشیه‌نویسی روی صفحات چاپ می‌شد.