جام جهانی والیبال مردان ۱۹۶۹


اف‌آی‌وی‌بی جام جهانی والیبال مردان ۱۹۶۹ دومین دوره از جام جهانی مردان می‌باشد که از ۱۳ تا ۲۰ سپتامبر ۱۹۶۹ در آلمان شرقی برگزار گردید.

جام جهانی مردان ۱۹۶۹
جزئیات تورنمنت
کشور میزبان آلمان شرقی
تاریخ۱۳–۲۰ سپتامبر
تیم‌ها۱۲
مکان(ها)۴ (در ۴ شهر میزبان)
قهرمان آلمان شرقی (یکمین عنوان)
مقام دوم ژاپن
مقام سوم اتحاد جماهیر شوروی
مقام چهارم بلغارستان

دوازده تیم در دومین دورهٔ رقابت‌ها شرکت کردند و آلمان شرقی میزبان نخستین عنوان قهرمانی خود در جام جهانی را به دست آورد.

دور یکم ویرایش

گروه A ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   آلمان شرقی ۶ ۳ ۰ ۹ ۲ ۴٫۵۰۰ ۰ ۰ MAX
۲   چکسلواکی ۵ ۲ ۱ ۸ ۴ ۲٫۰۰۰ ۰ ۰ MAX
۳   رومانی ۴ ۱ ۲ ۴ ۶ ۰٫۶۶۷ ۰ ۰ MAX
۴   تونس ۳ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰ ۰ ۰ MAX
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۱۳ سپتامبر   چکسلواکی   ۳–۰   تونس ۱۵–۴ ۱۵–۳ ۱۵–۱     ۴۵–۸  
۱۳ سپتامبر   آلمان شرقی   ۳–۰   رومانی ۱۵–۸ ۱۵–۱۳ ۱۵–۸     ۴۵–۲۹  
۱۴ سپتامبر   آلمان شرقی   ۳–۲   چکسلواکی ۱۵–۱۳ ۱۵–۷ ۱۰–۱۵ ۱۴–۱۶ ۱۵–۸ ۶۹–۵۹  
۱۴ سپتامبر   رومانی   ۳–۰   تونس ۱۵–۲ ۱۵–۸ ۱۵–۹     ۴۵–۱۹  
۱۵ سپتامبر   چکسلواکی   ۳–۲   رومانی ۸–۱۵ ۱۵–۱۳ ۶–۱۵ ۱۹–۱۷ ۱۵–۱۱ ۶۳–۷۱  
۱۵ سپتامبر   آلمان شرقی   ۳–۰   تونس ۱۵–۵ ۱۵–۱ ۱۵–۰     ۴۵–۶  

گروه B ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   برزیل ۶ ۳ ۰ ۹ ۴ ۲٫۲۵۰ ۰ ۰ MAX
۲   ژاپن ۵ ۲ ۱ ۷ ۶ ۱٫۱۶۷ ۰ ۰ MAX
۳   لهستان ۴ ۱ ۲ ۶ ۶ ۱٫۰۰۰ ۰ ۰ MAX
۴   کوبا ۳ ۰ ۳ ۳ ۹ ۰٫۳۳۳ ۰ ۰ MAX
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۱۳ سپتامبر   برزیل   ۳–۲   لهستان ۱۵–۸ ۱۲–۱۵ ۱۹–۱۷ ۵–۱۵ ۱۵–۷ ۶۶–۶۲  
۱۳ سپتامبر   ژاپن   ۳–۰   کوبا ۱۷–۱۵ ۱۵–۴ ۱۵–۱۳     ۴۷–۳۲  
۱۴ سپتامبر   برزیل   ۳–۱   کوبا ۱۵–۱۲ ۱۳–۱۵ ۱۵–۴ ۱۵–۸   ۵۸–۳۹  
۱۴ سپتامبر   ژاپن   ۳–۰   لهستان ۱۶–۱۴ ۱۵–۱۰ ۱۵–۹     ۴۶–۳۳  
۱۵ سپتامبر   برزیل   ۳–۱   ژاپن ۱۵–۱۰ ۱۵–۱۰ ۱۱–۱۵ ۱۵–۸   ۵۶–۴۳  
۱۵ سپتامبر   لهستان   ۳–۰   کوبا ۱۵–۱۳ ۱۶–۱۴ ۱۵–۷     ۴۶–۳۴  

گروه C ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   اتحاد جماهیر شوروی ۴ ۲ ۰ ۶ ۲ ۳٫۰۰۰ ۰ ۰ MAX
۲   بلغارستان ۳ ۱ ۱ ۵ ۳ ۱٫۶۶۷ ۰ ۰ MAX
۳   آلمان غربی ۲ ۰ ۲ ۰ ۶ ۰٫۰۰۰ ۰ ۰ MAX
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۱۳ سپتامبر   اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۲   بلغارستان ۱۰–۱۵ ۱۵–۸ ۱۵–۱۰ ۱۰–۱۵ ۱۵–۴ ۶۵–۵۲  
۱۴ سپتامبر   بلغارستان   ۳–۰   آلمان غربی ۱۵–۳ ۱۵–۱ ۱۵–۹     ۴۵–۱۳  
۱۵ سپتامبر   اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۰   آلمان غربی ۱۵–۴ ۱۵–۴ ۱۵–۱     ۴۵–۹  

دور نهایی ویرایش

مسابقات برای مکان‌های ۱۱–۷ ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۷   رومانی ۸ ۴ ۰ ۱۲ ۰ MAX ۰ ۰ MAX
۸   لهستان ۷ ۳ ۱ ۹ ۳ ۳٫۰۰۰ ۰ ۰ MAX
۹   کوبا ۶ ۲ ۲ ۶ ۷ ۰٫۸۵۷ ۰ ۰ MAX
۱۰   آلمان غربی ۵ ۱ ۳ ۴ ۹ ۰٫۴۴۴ ۰ ۰ MAX
۱1   تونس ۴ ۰ ۴ ۰ ۱۲ ۰٫۰۰۰ ۰ ۰ MAX
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۱۷ سپتامبر   لهستان   ۳–۰   تونس ۱۵–۱۲ ۱۵–۸ ۱۵–۲     ۴۵–۲۲  
۱۷ سپتامبر   رومانی   ۳–۰   آلمان غربی ۱۵–۵ ۱۵–۱۳ ۱۵–۱۰     ۴۵–۲۸  
۱۸ سپتامبر   لهستان   ۳–۰   آلمان غربی ۱۵–۸ ۱۵–۵ ۱۵–۴     ۴۵–۱۷  
۱۸ سپتامبر   کوبا   ۳–۰   تونس ۱۵–۸ ۱۵–۵ ۱۵–۴     ۴۵–۱۷  
۱۹ سپتامبر   رومانی   ۳–۰   کوبا ۱۵–۷ ۱۵–۶ ۱۵–۸     ۴۵–۲۱  
۱۹ سپتامبر   آلمان غربی   ۳–۰   تونس ۱۵–۳ ۱۶–۱۴ ۱۵–۱۲     ۴۶–۲۹  
۲۰ سپتامبر   کوبا   ۳–۱   آلمان غربی ۱۵–۱۰ ۱۵–۲ ۹–۱۵ ۱۵–۶   ۵۴–۳۳  
۲۰ سپتامبر   رومانی   ۳–۰   لهستان ۱۵–۱۰ ۱۵–۷ ۱۵–۱۳     ۴۵–۳۰  

مسابقات برای مکان‌های ۶–۱ ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   آلمان شرقی ۹ ۴ ۱ ۱۳ ۶ ۲٫۱۶۷ ۰ ۰ MAX
۲   ژاپن ۹ ۴ ۱ ۱۳ ۶ ۲٫۱۶۷ ۰ ۰ MAX
۳   اتحاد جماهیر شوروی ۸ ۳ ۲ ۱۰ ۹ ۱٫۱۱۱ ۰ ۰ MAX
۴   بلغارستان ۷ ۲ ۳ ۹ ۹ ۱٫۰۰۰ ۰ ۰ MAX
۵   چکسلواکی ۶ ۱ ۴ ۷ ۱۲ ۰٫۵۸۳ ۰ ۰ MAX
۶   برزیل ۶ ۱ ۴ ۴ ۱۳ ۰٫۳۰۸ ۰ ۰ MAX
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۱۷ سپتامبر   بلغارستان   ۳–۰   برزیل ۱۵–۷ ۱۵–۱۰ ۱۵–۸     ۴۵–۲۵  
۱۷ سپتامبر   ژاپن   ۳–۱   چکسلواکی ۱۵–۱۳ ۱۵–۴ ۶–۱۵ ۱۵–۱۲   ۵۱–۴۴  
۱۷ سپتامبر   آلمان شرقی   ۳–۱   اتحاد جماهیر شوروی ۱۵–۵ ۶–۱۵ ۱۵–۱۱ ۱۵–۱۱   ۵۱–۴۲  
۱۸ سپتامبر   ژاپن   ۳–۱   بلغارستان ۱۵–۱۳ ۵–۱۵ ۱۵–۱۰ ۱۵–۱۳   ۵۰–۵۱  
۱۸ سپتامبر   اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۱   چکسلواکی ۱۵–۱۰ ۱۵–۱۱ ۱۳–۱۵ ۱۵–۱۱   ۵۸–۴۷  
۱۸ سپتامبر   آلمان شرقی   ۳–۰   برزیل ۱۵–۵ ۱۵–۸ ۱۵–۷     ۴۵–۲۰  
۱۹ سپتامبر   چکسلواکی   ۳–۱   برزیل ۱۵–۱۲ ۱۰–۱۵ ۱۵–۱۲ ۱۵–۷   ۵۵–۴۶  
۱۹ سپتامبر   ژاپن   ۳–۰   اتحاد جماهیر شوروی ۱۵–۷ ۱۵–۱۲ ۱۵–۵     ۴۵–۲۴  
۱۹ سپتامبر   آلمان شرقی   ۳–۰   بلغارستان ۱۵–۵ ۱۵–۸ ۱۸–۱۶     ۴۸–۲۹  
۲۰ سپتامبر   بلغارستان   ۳–۰   چکسلواکی ۱۵–۱۰ ۱۵–۹ ۱۵–۶     ۴۵–۲۵  
۲۰ سپتامبر   اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۰   برزیل ۱۵–۸ ۱۵–۶ ۱۵–۱۱     ۴۵–۲۵  
۲۰ سپتامبر   ژاپن   ۳–۱   آلمان شرقی ۱۵–۴ ۱۵–۱۳ ۶–۱۵ ۱۵–۶   ۵۱–۳۸  

رده‌بندی نهایی ویرایش

۱ تیم ملی مردان جوان آلمان شرقی جایگزین کره شمالی شد.

منابع ویرایش