جام جهانی کشتی ۲۰۱۷ - فرنگی مردان

مسابقه جام جهانی کشتی فرنگی مردان در سال ۲۰۱۷ و در شهر آبادان به تاریخ ۱۶ الی ۱۷ مارس برگزار شد.

فرنگی مردان
در جام جهانی کشتی ۲۰۱۷
مکانآبادان, ایران
تاریخ‌هامارس ۶-۵
مدال‌آوران
gold medal 
silver medal 
bronze medal 

مرحله گروهیویرایش

تیم صعود کننده برای مکان ۱
تیم صعود کننده برای مکان ۳
تیم صعود کننده برای مکان ۵
تیم صعود کننده برای مکان ۷

گروه ۱ویرایش

تیم بازی برد باخت
  روسیه ۳ ۳ ۰
  ایران ۳ ۲ ۱
  آلمان ۳ ۱ ۲
  قزاقستان ۳ ۰ ۳
گروه ۱
دور ۱
  قزاقستان ۰ - ۸   روسیه
وزن قزاقستان نتیجه روسیه
۵۹ ک‌گ ژانسیریک سارسینبایف ۰ – ۳ استپان ماریاین
۶۶ ک‌گ دانیار کالینوف ۱ – ۲ الکسی کیانیکین
۷۱ ک‌گ دیمیو ژادرایف ۲ – ۴ یوری دنیس‌اف
۷۵ ک‌گ ماخات یرژیپوف ۱ – ۵ چنگیز لابازانوف
۸۰ ک‌گ دولت ژاکسیلیکوف ۱ – ۵ عدلان آکبف
۸۵ ک‌گ عظمت کاستوبایف ۱ – ۱ اوگنی سالیف
۹۸ ک‌گ علیم‌خان سیزدیکوف ۱ – ۸ ماکسیم استفاریان
۱۳۰ ک‌گ دامیر کاظم‌بایف ۱ – ۵ بوریس واینستین
  آلمان ۱ - ۷   ایران
وزن آلمان نتیجه ایران
۵۹ ک‌گ کریستوفر کرایمر ۰ – ۲ محسن حاجی‌پور
۶۶ ک‌گ اریک وایس ۰ – ۲ مهدی زیدوند
۷۱ ک‌گ ماکسیمیلیان شوابه ۰ – ۷ محمدعلی گرایی
۷۵ ک‌گ فلوریان نومایر ۲ – ۷ سعید عبدولی
۸۰ ک‌گ پاسکال ایزیلی ۲ – ۱۱ یوسف قادریان
۸۵ ک‌گ رامسین عزیزسر ۱ – ۲ حسین نوری
۹۸ ک‌گ اولیور هاسلر ۰ – ۵ سیدمصطفی صالحی‌زاده
۱۳۰ ک‌گ ادوارد پوپ ۵ – ۲ امیر قاسمی منجزی
دور ۲
  ایران ۳ - ۵   روسیه
وزن ایران نتیجه روسیه
۵۹ ک‌گ سامان عبدولی ۱ – ۳ مینیگیان سمنوف
۶۶ ک‌گ علی ارسلان ۴ – ۷ آرتم سورکوف
۷۱ ک‌گ محمدعلی گرایی ۴ – ۰ ابویزید مانتسیگوف
۷۵ ک‌گ سعید عبدولی ۱ – ۵ رومن ولاسوف
۸۰ ک‌گ یوسف قادریان ۳ – ۰ رمضان آباچارائف
۸۵ ک‌گ حسین نوری ۰ – ۹ داویت چاکواتزه
۹۸ ک‌گ سیدمصطفی صالحی‌زاده ۲ – ۰ ماکسیم استفاریان
۱۳۰ ک‌گ بهنام مهدی‌زاده ۱ – ۲ سرگی سمینوف
  آلمان ۶ - ۲   قزاقستان
وزن آلمان نتیجه قزاقستان
۵۹ ک‌گ کریستوفر کرایمر ۴ – ۳ ژانسیریک سارسینبایف
۶۶ ک‌گ اریک وایس ۰ – ۵ دانیار کالینوف
۷۱ ک‌گ ماکسیمیلیان شوابه ۰ – ۱ دیمیو ژادرایف
۷۵ ک‌گ فلوریان نومایر ۳ – ۰ تامرلان شادوکایف
۸۰ ک‌گ پاسکال ایزیلی ۵ – ۱ دولت ژاکسیلیکوف
۸۵ ک‌گ رامسین عزیزسر ۲ – ۱ عظمت کاستوبایف
۹۸ ک‌گ اولیور هاسلر ۴ – ۲ علیم‌خان سیزدیکوف
۱۳۰ ک‌گ ادوارد پوپ ۶ – ۳ دامیر کاظم‌بایف
دور ۳
  آلمان ۱ - ۷   روسیه
وزن آلمان نتیجه روسیه
۵۹ ک‌گ کریستوفر کرایمر ۱ – ۳ استپان ماریاین
۶۶ ک‌گ اریک وایس ۱ – ۵ الکسی کیانیکین
۷۱ ک‌گ ماکسیمیلیان شوابه ۰ – ۴ض‌ف یوری دنیس‌اف
۷۵ ک‌گ فلوریان نومایر ۱ – ۶ چنگیز لابازانوف
۸۰ ک‌گ پاسکال ایزیلی ۴ – ۱۰ عدلان آکبف
۸۵ ک‌گ رامسین عزیزسر ۱ – ۲ اوگنی سالیف
۹۸ ک‌گ پیتر اوهلر ۱ – ۱ ماکسیم استفاریان
۱۳۰ ک‌گ کریستین جان ۰ – ۴ض‌ف سرگی سمینوف
  ایران ۶ - ۲   قزاقستان
وزن ایران نتیجه قزاقستان
۵۹ ک‌گ محسن حاجی‌پور ۲ – ۱ ژانسیریک سارسینبایف
۶۶ ک‌گ علی ارسلان ۳ – ۲ دانیار کالینوف
۷۱ ک‌گ افشین بیابانگرد ۱ – ۱ دیمیو ژادرایف
۷۵ ک‌گ رسول گرمسیری ۰ – ۳ ماخات یرژیپوف
۸۰ ک‌گ رامین طاهری ۳ – ۰ دولت ژاکسیلیکوف
۸۵ ک‌گ مهدی فلاح ۱ – ۱ عظمت کاستوبایف
۹۸ ک‌گ مهدی علیاری ۱۰ – ۱ علیم‌خان سیزدیکوف
۱۳۰ ک‌گ بهنام مهدی‌زاده ۲ – ۰ دامیر کاظم‌بایف

گروه ۲ویرایش

تیم بازی برد باخت
  جمهوری آذربایجان ۳ ۳ ۰
  ترکیه ۳ ۲ ۱
  اوکراین ۳ ۱ ۲
  بلاروس ۳ ۰ ۳
گروه ۲
دور ۱
  ترکیه ۳ - ۵   جمهوری آذربایجان
وزن ترکیه نتیجه جمهوری آذربایجان
۵۹ ک‌گ همت رستم ۶ض‌ف – ۳ روشن بایراموف
۶۶ ک‌گ آتاکان یوکسل ۵ – ۲ کامران ممدوف
۷۱ ک‌گ ایلکر سومنز ۱ – ۱ حسن علیف
۷۵ ک‌گ امراه کوش ۱ – ۳ الوین مورسالیف
۸۰ ک‌گ اصلان آتم ۴ – ۲ رفیق حسینوف
۸۵ ک‌گ متهان بسار ۰ – ۷ اسلام عباس‌اف
۹۸ ک‌گ جنک ایلدم ۱ – ۳ اورخان نورایف
۱۳۰ ک‌گ علی‌نایل ارسلان ۰ – ۲ صباح شریعتی
  اوکراین ۶ - ۲   بلاروس
وزن اوکراین نتیجه بلاروس
۵۹ ک‌گ ژورا آبوویان ۸ – ۴ ماکسیم کاژارسکی
۶۶ ک‌گ پرویز نصیب‌اف ۳ – ۲ یاروسلاو کارداش
۷۱ ک‌گ روسلان ایسرافیلوف ۰ – ۲ پاول لیاخ
۷۵ ک‌گ میکولا دارگان ۹ض‌ف – ۱ ایگور کاسیانکوف
۸۰ ک‌گ دیمیتری پیشکوف ۳ – ۰ رادیک کولیف
۸۵ ک‌گ یوری شکریوبا ۲ – ۱ میکالای استادوب
۹۸ ک‌گ ولادمیر واسیلیف ۷ – ۱ ایگور یاسکاوتس
۱۳۰ ک‌گ اولکساندر چرنتسکی ۴ – ۴ گئورگی چوگاشویلی
دور ۲
  بلاروس ۳ - ۵   جمهوری آذربایجان
وزن بلاروس نتیجه جمهوری آذربایجان
۵۹ ک‌گ ماکسیم کاژارسکی ۲ – ۱ طالح ممدوف
۶۶ ک‌گ یاروسلاو کارداش ۰ – ۸ نوفال بابائف
۷۱ ک‌گ پاول لیاخ ۰ – ۸ حسن علیف
۷۵ ک‌گ ایگور کاسیانکوف ۲ – ۱۰ الوین مورسالیف
۸۰ ک‌گ رادیک کولیف ۰ – ۲ رفیق حسینوف
۸۵ ک‌گ میکالای استادوب ۰ – ۳ اسلام عباس‌اف
۹۸ ک‌گ ایگور یاسکاوتس ۸ – ۷ اورخان نورایف
۱۳۰ ک‌گ گئورگی چوگاشویلی ب صباح شریعتی
  اوکراین -   ترکیه
وزن اوکراین نتیجه ترکیه
۵۹ ک‌گ ژورا آبوویان ۰ – ۹ همت رستم
۶۶ ک‌گ پرویز نصیب‌اف ۲ – ۱ آتاکان یوکسل
۷۱ ک‌گ روسلان ایسرافیلوف ۱ – ۲ ایلکر سومنز
۷۵ ک‌گ میکولا دارگان ۱ – ۵ امراه کوش
۸۰ ک‌گ دیمیتری پیشکوف ۴ – ۱ اصلان آتم
۸۵ ک‌گ یوری شکریوبا ۱ – ۴ متهان بسار
۹۸ ک‌گ ولادمیر واسیلیف ۰ – ۸ سلیمان دمیرچی
۱۳۰ ک‌گ اولکساندر چرنتسکی ۸ – ۰ علی‌نایل ارسلان
دور ۳
  اوکراین ۳ - ۵   جمهوری آذربایجان
وزن اوکراین نتیجه جمهوری آذربایجان
۵۹ ک‌گ ژورا آبوویان ۱ – ۹ طالح ممدوف
۶۶ ک‌گ پرویز نصیب‌اف ۲ – ۲ کامران ممدوف
۷۱ ک‌گ روسلان ایسرافیلوف ۰ – ۷ رسول چونایف
۷۵ ک‌گ آرتم ماتیاش ۱ – ۱۱ الوین مورسالیف
۸۰ ک‌گ دیمیتری پیشکوف ۳ – ۱ رفیق حسینوف
۸۵ ک‌گ یوری شکریوبا ۱ – ۳ اسلام عباس‌اف
۹۸ ک‌گ ولادمیر واسیلیف ۱ – ۱ اورخان نورایف
۱۳۰ ک‌گ میکولا کوچمی ۲ – ۱ اویان نظریانی
  بلاروس ۲ - ۶   ترکیه
وزن بلاروس نتیجه ترکیه
۵۹ ک‌گ ماکسیم کاژارسکی ۱ – ۲ همت رستم
۶۶ ک‌گ یاروسلاو کارداش ب انس باشار
۷۱ ک‌گ پاول لیاخ ۱ – ۲ ایلکر سومنز
۷۵ ک‌گ ایگور کاسیانکوف ۱ – ۲ امراه کوش
۸۰ ک‌گ رادیک کولیف ۲ – ۱ اصلان آتم
۸۵ ک‌گ میکالای استادوب ۲ – ۱ متهان بسار
۹۸ ک‌گ ایگور یاسکاوتس ۰ – ۸ سلیمان دمیرچی
۱۳۰ ک‌گ گئورگی چوگاشویلی ۰ – ۲ علی‌نایل ارسلان

مسابقات نهاییویرایش

مسابقات نهایی
کسب مقام اول
  روسیه ۵ - ۳   جمهوری آذربایجان
وزن روسیه نتیجه جمهوری‌آذربایجان
۵۹ ک‌گ مینیگیان سمنوف ۹ – ۲ طالح ممدوف
۶۶ ک‌گ آرتم سورکوف ۸ – ۰ نوفال بابائف
۷۱ ک‌گ ابویزید مانتسیگوف ۱ – ۲ رسول چونایف
۷۵ ک‌گ رومن ولاسوف ۲ – ۰ الوین مورسالیف
۸۰ ک‌گ عدلان آکبف ۱ – ۱ رفیق حسینوف
۸۵ ک‌گ داویت چاکواتزه ۲ – ۱ اسلام عباس‌اف
۹۸ ک‌گ ماکسیم استفاریان ۰ – ۳ اورخان نورایف
۱۳۰ ک‌گ سرگی سمینوف ۱ – ۱ صباح شریعتی
کسب مقام سوم
  ایران ۶ - ۲   ترکیه
وزن ایران نتیجه ترکیه
۵۹ ک‌گ سامان عبدولی ۹ – ۰ همت رستم
۶۶ ک‌گ مهدی زیدوند ۴ – ۰ آتاکان یوکسل
۷۱ ک‌گ محمدعلی گرایی ۹ – ۰ ایلکر سومنز
۷۵ ک‌گ رسول گرمسیری ۱ – ۲ امراه کوش
۸۰ ک‌گ یوسف قادریان ۲ – ۱ اصلان آتم
۸۵ ک‌گ مهدی فلاح ۱م۲ متهان بسار
۹۸ ک‌گ مهدی علیاری ۷ – ۱ جنک ایلدم
۱۳۰ ک‌گ بهنام مهدی‌زاده ۲ – ۱ علی‌نایل ارسلان
کسب مقام پنجم
  آلمان ۵ - ۳   اوکراین
وزن آلمان نتیجه اوکراین
۵۹ ک‌گ کریستوفر کرایمر ۲ – ۳ ژورا آبوویان
۶۶ ک‌گ اریک وایس ۱ – ۲ پرویز نصیب‌اف
۷۱ ک‌گ ماکسیمیلیان شوابه ۰ – ۳ض‌ف روسلان ایسرافیلوف
۷۵ ک‌گ فلوریان نومایر ۲ – ۱ میکولا دارگان
۸۰ ک‌گ پاسکال ایزیلی ۷ – ۳ دیمیتری پیشکوف
۸۵ ک‌گ رامسین عزیزسر ۲ – ۰ یوری شکریوبا
۹۸ ک‌گ پیتر اوهلر ۷ – ۰ ولادمیر واسیلیف
۱۳۰ ک‌گ کریستین جان ۰ – ۸ اولکساندر چرنتسکی
کسب مقام هفتم
  قزاقستان ۶ - ۲   بلاروس
وزن قزاقستان نتیجه بلاروس
۵۹ ک‌گ ژانسیریک سارسینبایف ۷ – ۳ ماکسیم کاژارسکی
۶۶ ک‌گ دانیار کالینوف ۰ – ۰م یاروسلاو کارداش
۷۱ ک‌گ دیمیو ژادرایف ۲ – ۴ پاول لیاخ
۷۵ ک‌گ ماخات یرژیپوف ۱ – ۹ ایگور کاسیانکوف
۸۰ ک‌گ دولت ژاکسیلیکوف ۶ – ۱ رادیک کولیف
۸۵ ک‌گ عظمت کاستوبایف ۴ – ۱ میکالای استادوب
۹۸ ک‌گ علیم‌خان سیزدیکوف ۸ – ۰ ایگور یاسکاوتس
۱۳۰ ک‌گ دامیر کاظم‌بایف ۶ض‌ف – ۰ گئورگی چوگاشویلی

جدول رده‌بندیویرایش

تیم بازی برد باخت
  روسیه ۴ ۴ ۰
  جمهوری آذربایجان ۴ ۳ ۱
  ایران ۴ ۳ ۱
  ترکیه ۴ ۲ ۲
  آلمان ۴ ۲ ۲
  اوکراین ۴ ۱ ۳
  قزاقستان ۴ ۱ ۳
  بلاروس ۴ ۰ ۴

منابعویرایش

https://unitedworldwrestling.org/event/greco-roman-world-cup