جام دوستی ۱۹۶۹ مسابقاتی است که از ۵ تا ۱۴ مارس ۱۹۶۹ در تهران در کشور ایران برگزار شده. باشگاه اسپارتاک مسکو قهرمان این مسابقات شده است.

مسابقاتویرایش

۵ مارس ۱۹۶۹
۰۰:۰۰ UTC-۳
  اسپارتاک مسکو ۲ – ۰   عراق

۶ مارس ۱۹۶۹
۰۰:۰۰ UTC-۳
  مرسین ایدمانیوردو ۴ – ۱   پاکستان

7 مارس 1969
00:00 یوتی‌سی ۳:۰۰-
  ایران ۲ – ۱   عراق
پرویز قلیچ‌خانی   '?
افتخاری   '?

۸ مارس ۱۹۶۹
۰۰:۰۰ UTC-۳
  اسپارتاک مسکو ۵ – ۰   پاکستان


۱۰ مارس ۱۹۶۹
۰۰:۰۰ UTC-۳
  پاکستان ۲ – ۱   عراق



۱۳ مارس ۱۹۶۹
۰۰:۰۰ UTC-۳
  مرسین ایدمانیوردو ۱ – ۰   عراق

۱۴ مارس ۱۹۶۹
۰۰:۰۰ UTC-۳
  اسپارتاک مسکو ۲ – ۰   ایران

جدول رده‌بندیویرایش

# تیم بازی برد تساوی باخت گل‌خورده گل‌زده تفاضل‌گل امتیاز
۱   اسپارتاک مسکو ۴ ۴ ۰ ۰ ۱۱ ۰ ۱۱+ ۸
۲   تیم ملی ایران ۴ ۳ ۰ ۱ ۱۳ ۵ ۸+ ۶
۳   مرسین ایدمانیوردو ۴ ۲ ۰ ۲ ۶ ۵ ۱+ ۴
۴   تیم ملی پاکستان ۴ ۱ ۰ ۳ ۴ ۱۹ ۱۵- ۲
۵   تیم ملی عراق ۴ ۰ ۰ ۴ ۲ ۷ ۵- ۰

منابعویرایش