باز کردن منو اصلی

جانگ هیه گوجوسان

جانگ هیه دومین پادشاه گوجوسان بود. او از سال ۱۰۸۲ قبل از میلاد تا ۱۰۵۷ قبل از میلاد سلطنت کرد. نام واقعی او سونگ (松/송) بود. بعد از او گیونگ هیو به فرمانروایی رسید.

جانگ هیه گوجوسان
هانگول
هانجا
Revised RomanizationJanghye Wang
McCune–ReischauerChanghye Wang

منابعویرایش

جانگ هیه گوجوسان
 درگذشت: ۱۰۵۷ قبل از میلاد
دوران سلطنت
بعد از

جیزی
 پادشاه گوجوسان

۱۰۸۲ قبل از میلاد _ ۱۰۵۷ قبل از میلاد
قبل از 

پادشاه گیونگ هیو