باز کردن منو اصلی

جایزه اُسکار افتخاری، مجموعه جوایزی است که هرساله در آمریکا توسط آکادمی علوم و هنرهای تصاویر متحرک به افراد یا گروه یا شرکت و... اهدا می‌شود که نمی‌توانند جایزه سینمایی اسکار را دریافت کنند اما شایستگی دریافت آن را دارند.

دهه ۱۹۲۰ویرایش

سال نام برنده
۱۹۲۷/۱۹۲۸ وارنر بروس
چارلی چاپلین - به دلیل هوش و استعداد او در ساخت فیلم سیرک
۱۹۲۸/۱۹۲۹
۱۹۲۹/۱۹۳۰

دهه ۱۹۳۰ویرایش

دهه ۱۹۴۰ویرایش

دهه ۱۹۵۰ویرایش

دهه ۱۹۶۰ویرایش

دهه ۱۹۷۰ویرایش

دهه ۱۹۸۰ویرایش

دهه ۱۹۹۰ویرایش

دهه ۲۰۰۰ویرایش

جستارهای وابستهویرایش