جایزه انجمن بازیگران فیلم برای بهترین بازیگر نقش زن برای سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی

جایزه انجمن بازیگران فیلم برای بهترین بازیگر نقش زن برای سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی هرساله توسط انجمن بازیگران فیلم به افتخار بهترین دستاوردهای بازیگری در تله‌فیلم و سریال کوتاه، اعطا می‌شود.

جایزه انجمن بازیگران فیلم برای بهترین بازیگر نقش زن برای سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی
توصیفبهترین عملکرد توسط بازیگر زن در سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی
مکانلس آنجلس، کالیفرنیا
برگزارکنندهساج-آفترا
دریافت‌کننده کنونیفرانسیس مک‌دورمند برای اولیو کایتریج (۲۰۱۴)
وبگاه

دهه ۱۹۹۰

ویرایش

دهه ۲۰۰۰

ویرایش

دهه ۲۰۱۰

ویرایش

منابع

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش