جایزه گلدن گلوب بهترین مجموعه تلویزیونی – درام

جایزه گلدن گلوب بهترین مجموعه تلویزیونی – درام جایزه‌ای سالانه است که در مراسم جایزه گلدن گلوب به بهترین مجموعه تلویزیونی درام سال داده می‌شود. مجموعه‌های مستند و مجموعه‌های تلویزیونی کوتاه نیز گاه در این جایزه شرکت داده می‌شوند.

بهترین مجموعه‌های تلویزیونی - درامویرایش

دهه ۲۰۰۰ میلادیویرایش

دهه ۲۰۱۰ میلادیویرایش