باز کردن منو اصلی
جایزه گلدن گلوب بهترین کارگردانی
جوایز برای Best Director of a Motion Picture
مکان ایالات متحده آمریکا
برگزارکننده انجمن مطبوعات خارجی هالیوود
برنده فعلی آلفونسو کوارون for رما (فیلم ۲۰۱۸) (2018)
وبگاه http://www.goldenglobes.com/

محتویات

دهه ۱۹۴۰ویرایش

دهه ۱۹۵۰ویرایش

دهه ۱۹۶۰ویرایش

دهه ۱۹۷۰ویرایش

دهه ۱۹۸۰ویرایش

دهه ۱۹۹۰ویرایش

دهه ۲۰۰۰ویرایش

دهه ۲۰۱۰ویرایش