جبل عامل منطقه‌ای در جنوب لبنان است. این منطقه به عنوان منطقهٔ شیعه‌نشین شام در گذشته از اهمیت بسیاری برخوردار بوده‌است.

قلعه تبنین
قلعة میس بین

جغرافیا

ویرایش
 
قلعه الشقیف سال ۱۹۸۲

جبل عامل شامل مناطق ساحلی و کوهستانیِ جنوب لبنان است. حدود جبل عامل دقیقاً مشخص نیست. این منطقه تقریباً از شمال به رود اَوَّلی (نام قدیم آن: فرادیس) در شمال صیدا، از جنوب به رود قَرْن (نام قدیم آن: ابوفَطْرَس یا نهرفطرس) در شمال شهر نَهاریّه (در فلسطین)، از شرق تا دریاچه حوله (مشهور به اردن کوچک) و رود حاصبیا، و از غرب به دریای مدیترانه محدود می‌شود.

مشاهیر

ویرایش

منابع

ویرایش