باز کردن منو اصلی
جرقه الکتریکی

جرقه الکتریکی پدیده‌ای است که بر اثر تخلیه ناگهانی الکتریکی به وجود می‌آید. وقتی میدان الکتریکی اندازه کافی دارای توان است کانال هدایت الکتریکی یونیزه از طریق هوا و یا گازهای دیگر یا مخلوط گاز ایجاد می‌کند.[۱]

منابعویرایش

  1. Faraday, Experimental Researches in Electricity, volume 1 paragraph 69.