جرقه الکتریکی

جرقه الکتریکی پدیده‌ای است که بر اثر تخلیه ناگهانی الکتریکی به وجود می‌آید. وقتی میدان الکتریکی اندازه کافی دارای توان است کانال هدایت الکتریکی یونیزه از طریق هوا و یا گازهای دیگر یا مخلوط گاز ایجاد می‌کند.[۱]

جرقه الکتریکی

منابعویرایش

  1. Faraday, Experimental Researches in Electricity, volume 1 paragraph 69.