جرم فنربندی‌شده

(تغییرمسیر از جرم فنربندی شده)

جِرم فنربندی شده در صنعت خودرو و مهندسی خودرو به آن قسمت از وزن خودرو می‌گویند که روی مجموعهٔ سیستم تعلیق قرار دارد. جرم فنربندی شده معمولاً شامل بدنهٔ خودرو، فریم خودرو، تجهیزات داخل اتاق، سرنشینان و بار می‌شود؛ اما شامل وزن اجزای سیستم تعلیق و زیر سیستم تعلیق نمی‌شود.

جستارهای وابستهویرایش