جزایر سوندا

جزایر سوندا (انگلیسی: Sunda Islands) گروهی از جزایر در مجمع الجزایر مالایی هستند. این جزایر به نوبه خود به دو گروه تقسیم می‌شوند: جزایر سوندای کوچک و جزایر سوندای بزرگ.

حاکمیت

این جزایر بین چهار کشور تقسیم شده اند: برونئی, اندونزی, مالزی و تیمور شرقی. بیشتر این جزایر در قلمروی اندونزی قرار دارند. جزیره بورنئو بین برونئی، اندونزی و مالزی تقسیم شده‌است. جزیره تیمور بین تیمور شرقی و اندونزی تقسیم شده‌است. دو جزیره کوچک نیز به تیمور شرقی تعلق دارند.

فهرست جزایر

جستارهای وابسته

منابع