جزبل تپه‌ای

گونه‌ای از هاشوربالان

جزبل تپه‌ای گونه‌ای پروانه با جثه میانه‌است که در تیره کاهی‌بالان و سرده هاشوربالان قرار دارد. ارتفاعات هند زیستگاه این حشره‌است.

جزبل تپه‌ای
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
رده: حشرات
راسته: پولک‌بالان
تیره: کاهی‌بالان
سرده: هاشوربالان
گونه: جزبل تپه‌ای
نام دوبخشی
Delias belladonna
(Fabricius, 1793)

منابع ویرایش